+32 58 41.22.85 info@agencewestkust.be

Agence Westkust als syndicus

Wij zijn overtuigd dat onze prijs/kwaliteit verhouding optimaal is en wensen dit graag aan te tonen door onze werkwijze met U te overlopen. Neem vrijblijvend een afspraak zodat wij voor U een kandidatuur (offerte) op maat kunnen maken die voldoet aan de noden van Uw residentie.

Mede-eigendom
Een syndicus is een persoon die binnen een gebouw door de algemene vergadering van mede-eigenaars wordt aangeduid om in te staan voor het beheer van de gemeenschappelijke delen.
Hij is in feite het uitvoerend orgaan voor de vereniging van mede-eigenaars dat alle wettelijk omschreven handelingen uit het Burgerlijk Wetboek art. 577-8 §4 dient uit te voeren.
De taken van een goed syndicus zijn gebaseerd op deze 4 pijlers:
• Administratief beheer: organiseren en notuleren van algemene vergaderingen, leverancierscontracten, archiveren documenten, reglement inwendige orde, controle inhoudsplicht leveranciers, …
• Financieel beheer:  voeren transparantie boekhouding, opvolgen achterstallen, duidelijke en tijdige afrekeningen, opsplitsen kosten volgens verdeelsleutels, opvolgen uitbetalingen schadedossiers, opvolgen werkkapitaal en reservekapitaal,…
• Technisch beheer: coördinatie herstelwerken, dringende interventies, bijstand bij opleveringen, offertes, communicatie leveranciers,…
• Juridisch beheer: nauwgezet opvolgen wetgeving en rechtspraak inzake mede-eigendom, analyse statuten van gebouw en rechtspersoonlijkheid vereniging mede-eigenaars, opstarten en opvolgen invorderingsprocedures, opvolging juridische geschillen,…

Login voor eigenaars